Leczenie narkomanii u dorosłych i młodzieży


Leczenie narkomanii u dorosłych i młodzieży

Full Description


Zdecydowałeś, że chcesz podjąć terapię dla alkoholików?Zadzwoń w takim razie do OAZA Ośrodki Leczenia Uzależnień, ośrodka dla uzależnionych na detoks alkoholowy. Pracuje tu zespół wyspecjalizowanych psychiatrów oraz pielęgniarek. Terapia odwykowa odbywa się na oddziałach terapeutycznych, które w większości refundowane są przez państwo. Terapia najczęściej miesiąc-dwa. Nawet jeśli skończysz terapię – masz zapewnione 12-miesięczne wsparcie ze strony kliniki terapii uzależnień. Polega ono na uczestniczeniu w zjazdach ze specjalistami od uzależnień. Ośrodek specjalizuje się też w terapii narkomanii, lekomanii i osób uzależnionych od komputera.