Szkolenia zawodowe dla firm

Jesteś tu:   Strona Główna > Bezcenne kwalifikacje

Bezcenne kwalifikacje

Rynek pracy należy do bardzo płynnych i nawet tam, gdzie istnieje minimalne zagrożenie bezrobociem zawsze jest możliwość utraty zatrudnienia. Przygotowanie do takiej sytuacji wymaga przede wszystkim zdobycia kwalifikacji, które umożliwia zatrudnienie na innym stanowisku, albo będą stanowiły rodzaj furtki, jeśli okaże się, że nie ma pracy w danym zawodzie.

Współcześni pracodawcy cenią sobie takich pracowników, którzy poza wykonywaniem szablonowej pracy związanej z danym stanowiskiem potrafią jeszcze trochę więcej. Przykładowo pracownik zajmujący się wewnętrznym transportem w magazynie wysokiego składu posiadając dodatkowe umiejętności w zakresie fakturowania czy prac na wysokościach może zostać wykorzystany w charakterze zastępstwa urlopowego czy przesunięty na inne stanowisko. Jeśli kwalifikacje pozwalają na wykonywanie wielu różnych funkcji pracodawca nie zwolni takiego pracownika. Osoby młode przygotowujące się do zawodu nie powinny ograniczać edukacji do szkoły, ale zdobywać jak najwięcej certyfikatów dodatkowych. Mechanik po kursie spawalnictwa i elektryki jest na znacznie lepszej pozycji zawodowej, niż ten jedynie po technikum.

Możliwości doskonalenia zawodowego jest bardzo wiele. Dużo takich możliwości stwarzają sami pracodawcy, którzy zatrudniając młodych ludzi nawet na umowy okresowe oferują różne szkolenia zawodowe, jako przygotowanie do pracy w firmie. Kursy można też wybierać i kończyć indywidualnie, w wielu wypadkach nawet za pośrednictwem platformy internetowej. Ważne jest również w przypadku osób już zatrudnionych na czas nieokreślony ugruntowywanie swojej pozycji w firmie poprzez stałe poszerzanie zawodowych kwalifikacji, głównie z obszaru, jakim zajmuje się inna firma. Koniecznie trzeba pamiętać, że każda umowa może zostać rozwiązana i kwalifikacje mogą stanowić w takiej sytuacji kartę przetargową.

Na potrzeby przedsiębiorstw usługi świadczy wiele ośrodków doskonalenia zawodowego, dzięki którym możliwe jest zdobycie nowych umiejętności. Ośrodki te organizują też zbiorowe szkolenia dla firm przeprowadzane w miejscu pracy na zamówienie zarządu i opłacane z funduszu na doskonalenie zawodowe.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login